top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafımcppark

Kentsel Dönüşüm Nedir?

1- Kentsel dönüşüm nedir?

Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal,

toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir.

2- Kentsel dönüşüm projelerinin amacı nedir?

Proje alanlarının gelecekte üstleneceği kentsel roller doğrultusunda, sağlıklı, güvenli ve modern

yapılarla, kentsel mekan standartlarında yaşam alanları oluşturulmasıdır.

3- Kentsel dönüşüm projeleri hangi yasaya göre yapılıyor?

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi

kapsamında yapılıyor.

4- Yerinde dönüşüm nedir?

Hak sahiplerinin, gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi sonrasında bulundukları çevreden

uzaklaşmadan, proje alan sınırları içerisinde üretilecek sağlıklı, modern ve güvenilir konutlarda

yaşamlarını devam ettirebilmelerini ifade ediyor.

Belediyemizce kentsel dönüşüm projesi yürütülen bölgelerde, zeminin jeolojik olarak yeniden

yerleşime engel teşkil etmediği tüm durumlarda "Yerinde Dönüşüm" gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

5- Projeler kim tarafından yapılıyor?

Belediye kanununa göre ilan edilen dönüşüm alanlarında Büyükşehir Belediyeleri yetkili olduğundan,

bu alanlarda yürütülen projelendirme ve yapım çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından

yapılıyor veya yaptırılıyor.

6- Projelerde süreç nasıl ilerliyor?

Projeler, mevcut durum tespiti amacıyla, sosyo-ekonomik ve halihazır tespitine ilişkin veri

toplanmasıyla başlıyor. Kıymet takdir raporlarına esas teşkil edecek ölçüm ile tespitler yapılıp kıymet

takdir raporları hazırlanıyor. Hak sahiplerinin tespit edilerek, uygulamaya yönelik uzlaşma paylaşım

modelinin oluşturulmasının ardından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, vaziyet planı, kentsel

tasarım ve mimari projeler hazırlanıyor. Son aşama olarak; Tanıtım toplantıları, bilgilendirme ve hak

sahipleriyle sözleşmelerin yapılması yer alıyor. Bu kapsamda, vatandaşları yerinde ve doğru

bilgilendirebilmek, görüş ve önerilerini alabilmek adına, projelerin hazırlık süreçlerinde açılan kentsel

dönüşüm alanları içinde bulunan iletişim ve tanıtım merkezleri hizmet veriyor.

7- Mevcut durum değerlemesi nasıl yapılıyor?

Hak sahiplerinin mevcutta sahip oldukları her parselin değeri; Eğim, manzara, sosyal donatılara

yakınlık, cephe uzunluğu, cephe derinliği, köşe sayısı vb... pek çok kriter gözetilerek, zemin üstü

değerleri ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet

Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” esas alınarak

belirleniyor.

8- Projelerde emsal/yoğunluk artışı yapılarak rant mı sağlanıyor?

Belediyemizce sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarında herhangi bir emsal/yoğunluk artışı

yapılmıyor. Çalışmalar, mevcut plan kararları ile tespit edilen emsal/yoğunluk sınırları dahilinde devam

ediyor.

9- İnşaatlar ne zaman başlıyor?

Uzlaşma sözleşmeleri ve tapu devirlerinin ardından uygulamalar etap etap gerçekleştiriliyor. Bu

sürecin tamamlanması ile tahliye, yıkım ve yapım sürecine yönelik takvim oluşuyor.

10- İnşaatlara etap etap mi başlanıyor?

İnşaatların etaplama yapılarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hangi etaptan başlanacağı yapılan

uzlaşma görüşmeleri sonrasında belirleniyor.

11- Konutlar/İşyerleri nasıl seçiliyor?

Hak sahiplerinin bulundukları alana en yakın yerlerden konut seçebilmelerine olanak sağlamak

amacıyla, projelerimizde hak sahibi sayısı ve üretilecek konut miktarı ile orantılı olarak

bölgelendirmeler yapılıyor. Hak sahipleri, yeni konut ya da işyerlerini mevcutta taşınmazlarının

bulunduğu yere en yakın bölgeden seçiyorlar.

12- Kira yardımı hangi şartlarda yapılıyor?

Hak sahiplerinin mevcutta sahip olduğu her konut ve/veya işyerlerine karşılık yapılıyor. Kira yardımı

konutların ve/veya işyerlerinin tahliyesine ilişkin bildirimin tebliğinden itibaren, belediyemiz ile

uzlaşarak tapu devrini yapmış hak sahiplerine en fazla18 ay boyunca yapılıyor ve ilk 3 aylık kısmı

peşin ödeniyor.

13- İnşaatlar 18 aydan uzun sürerse kira yardımı devam diyor mu?

Yasa gereği kira yardımı en fazla 18 ay boyunca yapılıyor.

14- İnşaatlarda kullanılacak malzemenin kalitesi ne oluyor?

Hak sahiplerine tapu devri sürecinde, yapılarda kullanılacak malzemeleri içeren mahal listesi veriliyor.

15- Hak sahibi olunmamasına rağmen alan içinde konut/işyeri talep edilebiliyor mu?

Hak sahipliği esasları, ilgili kanun maddesinde belirtilmiştir. Hak sahibi olmayan vatandaşlarımız için

hak sahiplerine sağlanan maliyet bedelinden konut sahibi olabilme olanağı bulunmuyor.

16- Borçlanma süreci nasıl oluyor?

Yapılan uzlaşma görüşmeleri sonucunda borçlanma olursa, hak sahipleri konutlarını teslim aldıktan

sonra belediyemizce belirlenen veya hak sahiplerinin istedikleri banka ya da finans kuruluşundan uzun

vadeli kredi kullanılarak ödeme yapılabiliyor. Uzlaşma görüşmeleri sırasında belirtilen borçlanma

bedelleri, imzalanan sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gerçekleşen yıllık memur maaş

artış oranı, TÜFE veya ÜFE oranları arasında en düşük olanı nispetinde güncelleniyor.

17- Uzlaşma sağlanamama durumunda ne oluyor?

Uzlaşma esasları yürütülmekte olup uzlaşma sağlanamama durumunda,5393 sayılı belediye kanunun

5998 sayılı kanunla değişik 73. maddesi gereği sözleşme imzalamayan hak sahipleri için ilgili yasa ve

mevzuatlar doğrultusunda hareket ediliyor.

18- Engelli vatandaşlarımızın kullanımına yönelik tasarımlar yapılıyor mu?

Taşıt yolları genişletilip kaldırım iniş-çıkış ve yükseklikleri engelli vatandaşlarımızın rahat ve güvenli

hareket etmelerini sağlayacak şekilde planlanıyor. Ayrıca, eğimin fazla olduğu bölgelerde yürütülen

çalışmalarımızda, yürüyen yaya platformu ve kent asansörü gibi ulaşımı kolaylaştıran tasarımlar

öngörülüyor.

19- Sosyal donatılar neler oluyor?

Proje alanlarında cami, okul ve sağlık tesisi gibi kamusal yapıların bulundukları yerlerde geliştirilerek

korunması, ayrıca uygun alanlarda park, çocuk bahçesi, açık/kapalı spor alanları, konser ve açık hava

gösteri alanları, meydanlar, kültürel tesisler ve sosyal merkezler gibi kentsel donatıların oluşturulması

planlanıyor.

20- Projeler hakkında en doğru bilgi nereden alınıyor?

Projelerin hazırlık aşamalarından itibaren hizmet veren "İletişim ve Tanıtım Merkezleri" yerinde ve en

doğru bilgiyi veriyor.

84 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TMMOB ÜYELERİ İÇİN YEŞİL PASAPORT TALEBİ

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, pasaport kanununda değişiklik yapılarak TMMOB ve bağlı odalara üye olan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesini talep etti.

İnşaat maliyetleri artıyor, konut fiyatları yükseliyor

ÜLKEMİZDE Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %53 düşerek 107.785 olarak gerçekleşti. Bu yıl ilk 7 aydaki konut satışları ise 660.595 oldu. Bu yıl geçen yıla göre satışlarda

Comments


bottom of page